ikon
Risikoanalyse

Risikoanalyse er en metode med flere trinn. Antall trinn vil som regel avhengig av hvor komplisert arbeidsprosessen eller virksomheten er. Her er eksempler på tiltak som kan registreres og følges opp i Kuba:

  • Kartlegge uønskede hendelser
  • Vurdere sannsynligheten for at den uønskede hendelsen skal skje
  • Vurdere konsekvensene av uønsket hendelse dersom den skjer
  • Beskrive risikonivået
  • Foreslå sikringstiltak (tiltaksplan)
  • Innføre og kontrollere sikringstiltakene (gjennomføre og følge opp tiltaksplanen)

Kuba har også en funksjon for «lest og forstått» som innebærer at de som bør kjenne risikoen bekrefter at de har gjennomgått de enkelte risikopunktene.

Dette sier loven:
Interkontrollforskriften

§ 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Faktaside: Risikovurdering – Arbeidstilsynet

Er dette noe for din bedrift?