ikon
Smilefjes (IK-Mat)

Smilefjes-modulen har funksjoner for daglige oppgaver, avvik, fareanalyse, temperaturregistrering, tilsynsrapport m.m. Dette gir ansatte og ledere en samlet oversikt over utførte oppgaver, lovverk, målsettinger, roller og rutiner rundt virksomhetens bearbeiding og servering av matprodukter.

Håndboken er et nyttig oppslagsverk spesielt for alle som er involvert i bedriftens matproduksjon. Lover og forskrifter vedlikeholdes av Kuba Norge AS slik at kunden selv ikke trenger å overvåke dette.

Dette sier loven:
Rutiner for trygg mat – En innføring i internkontroll og HACCP (PDF)

En farevurdering er i korthet en gjennomgang av:

  • Aktiviteter og prosesser som skjer i virksomheten
  • Hvilke farer eller risikoer kan være aktuelle
  • Hvor og i hvilke sammenhenger oppstår de
  • Hva kan du gjøre for å styre og kontrollere at farene ikke fører til helseskade

Er dette noe for din bedrift?