ikon sykdom
Sykefravær

I denne modulen kan den ansatte selv registrere fravær og årsaken til dette.

Her vil både den ansatte og lederen kunne se få en oversikt over alt fravær, bruk av egenmelding osv. Likeledes har modulen funksjoner og varsling for sykefraværsoppfølging ved langtidsfravær.

Er dette noe for din bedrift?