ikon flaske
Tilsynsrapport

Når Mattilsynet kommer på tilsyn har du en tilsynsrapport som oppsummerer alle utførte oppgaver. Evt. oppgaver som er ikke er utført eller påbegynt eller oppgaver som er utført med registrerte avvik.

Rapporten viser også gjennomført temperaturkontroll og status på sjekklister som er benyttet i tillegg til planlagte oppgaver.

I tilsynsrapporten har du også mulighet til å utføre oppgaver etter tidsfristen men da må du forklare årsaken til at oppgaven ikke ble utført i tide og oppgaven vil bli merket som “Utført etter tidsfrist” i rapporten.

Er dette noe for din bedrift?