ikon
Timeregistrering

I Kuba finnes en enkel modul for registrering, godkjenning og eksport av timelister.

I timeregistreringen kan du differensiere timene på prosjekter og type arbeid. Timelistene kan benyttes som et grunnlag for lønnsberegning.

Er dette noe for din bedrift?