Kuba Adminkontroll

Med Kuba Adminkontroll blir hverdagen som leder mye enklere

I Kuba Adminkontroll finner du viktige funksjoner for å opprettholde gode rutiner for internkontroll. Alt gjøres rett på mobilen:

  • Daglige oppgaver registreres enkelt som utført
  • Ha oversikt over inngåtte kontrakter
  • Ha oversikt over løpende lisenser
  • Bruk våre digitale sjekklister
  • Utfør temperaturkontroll eller andre kontroller der det er påkrevet
  • Arkiv og dokumenthåndtering
  • Ha full oversikt over utførte oppgaver
  • Fortløpende oppdatering iht lover og forskrifter

Kuba Adminkontroll

Fra 350-/mnd*
  • Kuba Adminkontroll

*Pris for inntil 2 ansatte for Kuba Adminkontroll med full tilgang. Mobil app er selvfølgelig inkludert uten tilleggskostnader. Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Følgende funksjoner følger med: