25. mai 2018 trer de nye personvernreglene (GDPR) til EU i kraft.

Våre kunder skal være trygge på at Kuba IK selvfølgelig da vil være tilpasset den nye lovgivningen.

GDPR – General Data Protection Regulation

EU innfører i år en forordning for personvern kalt for GDPR. Meningen er å beskytte mennesker og deres personopplysninger i en digital tidsalder. De nye GDPR-reglene gir enkeltpersoner nye rettigheter, og bedrifter nye plikter. De nye forordningene vil berøre alle virksomheter som behandler personopplysninger. I praksis betyr dette at alle virksomheter med ansatte eller kunder blir berørt av GDPR.

Den store digitaliseringen vi har sett de siste årene har ført til at bedrifter sitter på enorme mengder data med personopplysninger. Dette er personopplysninger om nåværende ansatte, tidligere ansatte, jobbsøkere, eksisterende kunder og potensielle kunder. Denne dataen er av høy verdi, og usikret data er utsatt for å havne i feil hender. Samtidig er det blitt et økt fokus på enkeltpersoners rettigheter til å vite om hvilke personopplysninger som er lagret om dem, samt retten til å kunne bli glemt.

Innføringen av de nye personvernreglene betyr at:

 • Virksomheter må sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut av hvilke regler som gjelder for dem.
 • Ledelsen må ha på plass rutiner for å overholde de nye pliktene.
 • Alle bedrifter skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser.
 • Virksomheter skal ha informasjon om hvordan personopplysninger behandles lett tilgjengelig og skrevet på en forståelig måte.
 • Det nye lovverket betyr at flere bedrifter må opprette personvernombud
 • Personvern skal bygges inn i nye teknologi-løsninger.

Kuba Norge AS bistår med kartlegging og tilpasning av rutiner samt at vi kan bistå som personvernrådgiver slik at deres virksomhet oppfyller gjeldende lovkrav og blir tilrettelagt for GDPR. GDPR vil være en del av internkontrollarbeidet. Kuba IK kan også benyttes til kartlegging og oppfølging av dette arbeidet både med HMS- og personvern (GDPR).

Gratis GDPR flytskjema

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, hvor det heter: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Et dårlig ivaretatt personvern vil også sette demokratiet i fare ved at borgerne begrenser sin deltakelse i åpen meningsutveksling og politisk aktivitet. Den enkelte kan frykte at opplysninger om personlige forhold kan bli trukket frem og gjort til allmenn oppmerksomhet. Man kan også sette begrensninger på seg selv fordi man frykter at myndighetene registrerer og lagrer opplysninger om ens kommunikasjon med andre, ens ferdsel, interesser eller uttrykk for holdninger.

Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet. I norsk forståelse innebærer begrepet i stor grad også vernet av individers rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Den enkelte skal i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger.

Ønsker du bistand til arbeidet med personvern og GDPR? Vi er her for å hjelpe deg.

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Oppbevarer vi personopplysninger?

 • Oppbevares personopplysninger i tråd med dagens regelverk?

 • Oppfylles rettighetene til de som er registrert?

 • Kommer det frem i arbeidsavtalen at dere håndterer personopplysninger?

 • Har bedriften kontorer i flere land?

 • Oppbevarer vi personopplysninger om mindreårige?

 • Må vi ha personvernombud?

Om dere oppbevarer personopplysninger og er i tvil om dette gjøres iht lovkrav så ta kontakt med oss idag. Vi bistår med rådgivning og system.

Kuba GDPR eksisterende kunder

Fra 100,-/mnd*
 • Oppslagsverk
 • Lovtolkninger
 • Sjekklister og risikoanalyse
 • Inkludert fagsupport

*Forutsetter eksisterende kundeforhold med Kuba Standard. Det tildeles Personvernhåndbok og det gis bistand i forbindelse med kartleggingen. Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Kuba GDPR nye kunder

Fra 200,-/mnd*
 • Oppslagsverk
 • Lovtolkninger
 • Sjekklister og risikoanalyse
 • Inkludert fagsupport

*Pris pr. bruker. Det følger med funksjoner som nevnt under og det gis også bistand i forbindelse med kartleggingen. Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Følgende funksjoner følger med: