Kuba Norge: +47 333 04 333 | Bygg og Anlegg: +47 454 73 515
HMS-sertifisering2018-12-13T09:44:30+00:00

HMS-SERTIFISERING

Bedrifter og virksomheter vil gjennom HMS-sertifiseringen kunne dokumentere at de forholder seg til lov og forskrifter innenfor HMS-området. I prinsippet vil HMS-sertifisering kunne passe for alle typer virksomheter. Enkelte bransjer vil nok se større fordeler enn andre med denne ordningen, men alle virksomheter som leverer varer og tjenester kan HMS-sertifiseres.

I forbindelse med sertifiseringen vil sertifisøren blant annet gjennomgå og kontrollere at:

  • HMS-lovgivningen følges
  • HMS-system er implementert og oppdatert
  • Risikovurderinger er foretatt
  • Kartlegging og kartleggingsrutiner er på plass
  • Alle ansatte har godkjente arbeidsavtaler
  • HMS-opplæring internt er gjennomført
  • Nødvendig opplæring er gitt og kan dokumenteres
  • Det er innført rutiner for oppfølging av sykemeldte
  • Andre HMS-krav følges

Etter gjennomført sertifiseringsprosess utsteder Norsk Kvalitetsforum AS og AOF Norge HMS-sertifikat og sender dette til kunden sammen med sertifiseringsoblater. Sertifikatet gjelder for ett år fra det utstedes og virksomheten må resertifiseres hvert år for å opprettholde statusen som HMS-sertifisert.

DNB Liv kan i samarbeid med Kuba Norge AS tilby HMS-analyse:

dnb logo

HMS-analyse er en systematisk gjennomgang av bedriftens HMS-arbeid med sikte på å avdekke eventuelle avvik i forhold til myndighetskrav. Analysen gjennomføres i samarbeid med en konsulent og eventuelle avvik registreres. Avvikene kan elimimineres ved ulike tiltak som utføres av bedriften selv eller i samarbeid med Kuba etter nærmere avtale.

Miljøfyrtårnsertifisering

miljøfyrtårn

Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

En miljfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for deg som kunde.

Hvem kan miljøfyrtårnsertifiseres?

Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller størrelse. Imidlertid vil Stiftelsen Miljøfyrtårn normalt ikke godta bedrifter som ikke har ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (SMB) i det private næringsliv (opp til ca. 100 ansatte) og på offentlige virksomheter. Men Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større bedrifter med enklere miljøutfordringer. Store virksomheter med særskilt komplekse miljøutfordringer (tungindustri, laboratorier eller lignende) anbefales ISO 14001 sertifisering og/eller EMAS registrering.

jorde

Kontakt oss i dag!

Har du noen spørsmål, eller er du kanskje interessert i en demo? Ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å høre fra deg!