Miljøfyrtårnsertifisering

miljøfyrtårn

Bli Miljøfyrtårn i dag!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil eller må dokumentere miljøinnsats. Miljøfyrtårn er anerkjent på lik linje som ISO av myndighetene ved offentlig innkjøp.

Som miljøfyrtårn skal man jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Det er viktig at bedriften oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

En miljfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for deg som kunde.

 1. Ta kontakt

Ønsker dere mer informasjon? Vi har sertifiserte Miljøkonsulenter som bistår gjennom sertifiseringsprosessen og som kan gi dere informasjon om Miljøfyrtårn.
Ring 400 46 712 eller send mail til akr@kuba.no.

 1. Miljøkartlegging

Vi hjelper dere med miljøkartleggingen av virksomheten innen systemkriterier, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp.
Erfaringen tilsier at mange har god kontroll på flere av kriteriene, og at det ofte handler om sunn fornuft.

 1. Sertifisering

Når kravene er oppfylt vil en sertifisør utpekt av kommunen komme på besøk og gå igjennom dokumentasjonen. Dere vil så være sertifisert i 3 år før dere må resertifiseres.

 1. Årlig klima- og miljørapport

Vi vil bistå dere med å sende inn den årlige klima- og miljørapporten. Den vil gi en oversikt over effekten av miljømålene til deres virksomhet. Mange opplever å se en svært positiv utvikling innen arbeidsmiljøet i bedriften, og i tillegg en årlig innsparing på den økonomiske delen.

 1. Andre gode grunner til å bli Miljøfyrtårn
 • Driv smart virksomhetsstyring
 • Bli bærekraftig
 • Skap resultater
 • Bli prioritert foran de som ikke er Miljøfyrtårn
 • Redusér sykefravær
 • Ta samfunnsansvar

Hvem kan miljøfyrtårnsertifiseres?

Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller størrelse. Imidlertid vil Stiftelsen Miljøfyrtårn normalt ikke godta bedrifter som ikke har ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (SMB) i det private næringsliv (opp til ca. 100 ansatte) og på offentlige virksomheter. Men Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større bedrifter med enklere miljøutfordringer. Store virksomheter med særskilt komplekse miljøutfordringer (tungindustri, laboratorier eller lignende) anbefales ISO 14001 sertifisering og/eller EMAS registrering.

Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

jorde

HMS-Sertifisering

Bedrifter og virksomheter vil gjennom HMS-sertifiseringen kunne dokumentere at de forholder seg til lov og forskrifter innenfor HMS-området. I prinsippet vil HMS-sertifisering kunne passe for alle typer virksomheter. Enkelte bransjer vil nok se større fordeler enn andre med denne ordningen, men alle virksomheter som leverer varer og tjenester kan HMS-sertifiseres.

I forbindelse med sertifiseringen vil sertifisøren blant annet gjennomgå og kontrollere at:

 • HMS-lovgivningen følges
 • HMS-system er implementert og oppdatert
 • Risikovurderinger er foretatt
 • Kartlegging og kartleggingsrutiner er på plass
 • Alle ansatte har godkjente arbeidsavtaler
 • HMS-opplæring internt er gjennomført
 • Nødvendig opplæring er gitt og kan dokumenteres
 • Det er innført rutiner for oppfølging av sykemeldte
 • Andre HMS-krav følges

Etter gjennomført sertifiseringsprosess utsteder Kuba Norge AS et HMS-sertifikat og sender dette til kunden sammen med sertifiseringsoblater. Sertifikatet gjelder for ett år fra det utstedes og virksomheten må resertifiseres hvert år for å opprettholde statusen som HMS-sertifisert.

DNB Liv kan i samarbeid med Kuba Norge AS tilby HMS-analyse:

dnb logo

HMS-analyse er en systematisk gjennomgang av bedriftens HMS-arbeid med sikte på å avdekke eventuelle avvik i forhold til myndighetskrav. Analysen gjennomføres i samarbeid med en konsulent og eventuelle avvik registreres. Avvikene kan elimimineres ved ulike tiltak som utføres av bedriften selv eller i samarbeid med Kuba etter nærmere avtale.

Kontakt oss i dag!

Har du noen spørsmål, eller er du kanskje interessert i en demo? Ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å høre fra deg!