Kuba Smilefjes

Med Kuba Smilefjes har du alltid kontroll på dokumentasjonen når du får uanmeldt besøk fra Mattilsynet.

I Kuba Smilefjes systemet finner du viktige funksjoner for å opprettholde gode rutiner for internkontroll:

 • Daglige oppgaver utføres enkelt rett fra mobilen
 • Relevante sjekklister for bl. a. renhold og skadedyrkontroll
 • Utfør temperaturkontrollen fra mobilen
 • Foreta mottakskontroll
 • Fareanalyse
 • Arkiv og dokumenthåndtering
 • Vær forberedt når «smilefjeskontrollen» kommer
 • Fortløpende oppdatering iht lover og forskrifter

Se boksene under for mer informasjon.

Få demo
Ta kontakt

Kuba Smilefjes

Fra 275,-/mnd*
 • IK Mat-modul
 • Avvik
 • IK Mat-håndbok
 • Veileder for smilefjes
 • Med mer (Se under for full oversikt)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Følgende funksjoner følger med i Kuba Smilefjes: