“Styringssystemer” er ny modul for kunder som ønsker å bygge opp sitt eget styringssystem på et eget område. Det legges til en ny «knapp» i venstre meny som gir tilgang til et eget område (modul) hvor rutiner, sjekklister osv. implementeres, og hvor flere styringssystemer kan integreres i hverandre. Avvik kan føres rett i denne modulen om det er ønskelig. Legg inn oppgaver knyttet til revisjoner av systemet.

Denne modulen passer fint for virksomheter som f. eks. ønsker styringssystem for ISO 9001 og 14001 under samme fane.