Takk for at du ønsker 10 kjøreregler for HMS-avvik

Hvordan håndtere HMS-avvik?

Det er viktig å håndtere HMS-avvik på en god måte. Derfor har vi i Kuba laget en liste over de 10 viktigste kjørereglene for å håndtere HMS-avvik. Følger du denne vil det kunne gi god avkastning.

  • HMS-målsetning

  • HMS-håndbok

  • Organisasjonsplan

  • Håndtering av HMS-avvik