Takk for at du ønsker manuelt avviksskjema

Hvordan enkelt føre avvik?

Alle hendelser som under andre omstendigheter kunne ha ført til skade på person, materiell eller miljø, skal altså registreres som avvik og dokumenteres. Skader på personer, bygning, inventar eller utstyr er åpenbare avvik, men også følgende regnes som HMS-avvik:

  • Brudd på lover og forskrifter

  • Brudd på interne målsettinger og delmål

  • Nestenulykker

  • Med flere