Vernerundeskjema

Last ned eksempel på vernerundeskjema

Eksempel på vernerundeskjema

Det er viktig å forta vernerunde for å få oversikt over virksomheten. Formålet med en vernerunde er å bedrive forebyggende HMS-arbeid for å forhindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utføres. Eksempel på hva som bør sjekkes under en vernerunde:

  • Orden og renhold

  • Elektriske anlegg

  • Brannvern

  • Ventilasjonsanlegg

Fyll ut skjemaet nedenfor