Digital sykemelding blir innført fra 1. januar 2018. Dette innebærer at dere som arbeidsgiver vil få tilsendt en e-post eller SMS melding om at det har kommet en sykemelding for en av deres ansatte i Altinn.  
Den som har tilgang hos dere henter da sykemeldingen i Altinn, og ferdigstiller den. Alle virksomheter som ønsker det kan imidlertid allerede nå ta i bruk den heldigitale sykmeldingen, og den digitale søknaden om sykepenger er da inkludert.

Digital sykemelding på 1-2-3

Jeg er leder med personalansvar. Hvordan får jeg oversikt over sykemeldinger fra medarbeiderne mine?

1. Den første sykemeldingen hentes i Altinn av de som har tilgang, for eksempel øverste leder eller personalkontoret (HR).
2. De melder samtidig inn hvem som er nærmeste leder for den sykemeldte.
3. Ved neste sykemelding får du en e-post med lenke til nav.no/minesykmeldte. Der finner du oversikt over sykmeldinger som dine ansatte har sendt digitalt.

Personalkontoret eller daglig leder. Hvordan tar vi imot digitale sykemeldinger fra de ansatte?

 1. Daglig leder delegerer tilganger i Altinn til noen utvalgte personer, for eksempel i Personalkontoret.
  2. Den som har fått tilgang henter sykemeldingen i Altinn og svarer samtidig på hvem som er nærmeste leder for den sykemeldte.
  3. Nærmeste leder finner sykemeldinger fra de ansatte ved å logge inn på sin egen side pånav.no;nav.no/minesykmeldte.

For nærmere informasjon om digital sykemelding henviser vi til: www.nav.no/digitalsykmelding.

PS: En oversikt over sykemelding trinn for trinn

 1. Den ansatte finner sykmeldingen sin på nav.no og sender den til arbeidsgiveren.
 2. Arbeidsgiveren får en e-post og/eller SMS om at det har kommet en sykmelding i Altinn.
 3. Den som har tilgang hos arbeidsgiveren henter sykmeldingen i Altinn.
 4. Samtidig oppgir man nærmeste leder for denne ansatte i Altinn.
 5. Arbeidsgiveren svarer på forespørselen i Altinn-skjemaet.
 6. Neste gang det kommer en sykmelding fra den ansatte får nærmeste leder en e-post fra NAV: «Hei. En av dine ansatte er sykmeldt. For å se sykmeldingen, logg inn på [Lenke]. Vennlig hilsen NAV».
 7. Nærmeste leder logger inn og finner fra da av sykmeldinger fra den ansatte på nav.no.
 8. Snarveien www.nav.no/dinesykmeldte kan alltid brukes til å finne siden. Her vil det komme stadig flere tjenester til nærmeste leder.