Obligatoriske vernerunder

Arbeidsgiver har ansvar for å avverge fare og sørge for at evt. risikable forhold eller avvik blir rettet opp innen rimelig tid.

Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften stiller krav om å iverksette rutiner for å:

  • Avdekke feil og mangler
  • Rette disse
  • Forebygge overtredelser av lovpålagte krav
  • Ha en systematisk overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet

En systematisk overvåking og gjennomgang i virksomheten bør gjøres ved å gjennomføre vernerunder med faste intervaller. Vernerunden er et resultat av en fysisk kartlegging av de faktiske forhold som innvirker på HMS i virksomheten. Kartlagte punkter, som kan medføre utfordringer av en eller annen sort, inngår som faste sjekkpunkter i en vernerunde.

Daglig leder og ansvarlig for virksomhetens HMS skal gå vernerunden sammen med verneombud og eventuelt hovedverneombud. Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Digitale vernerunder – sjekkliste på telefonen

I internkontrollsystemet Kuba IK kan vernerunden gjennomføres digitalt på mobilen eller på et nettbrett. Maler for vernerunde ligger ferdige i systemet og kan enkelt redigeres slik at de tilpasses en eller flere konkrete vernerunder i bedriften. Ved utførelse henter man kun frem vernerundeskjema på mobilen eller nettbrettet og fyller inn det digitale skjemaet fortløpende elektronisk mens du går rundt i bedriften og sjekker fysiske og evt. andre kontrollpunkter.

 

Meld avvik rett i vernerundeskjema

Eventuelle avvik som registreres under meldes også digitalt i systemet og kan dokumenteres disse med foto direkte via APP’en. Disse avvikene varsles så rett person som da kan sette i gang tiltak for å utbedre forholdene som er varslet.