Ukens Kuba-blogg har vi hentet fra Kundeservicenytt og gjengis etter tillatelse av redaktør Corinne Hilde Fjellås. Bruk av hersketeknikker er dessverre fortsatt velkjent for oss som jobber med HR og HMS, og det berører mange selv om de ikke alltid er klar over det selv. Dersom du selv opplever dette bør det selvsagt varsles til bedriftshelsetjenesten eller kollegaer, selv om det siste kan være både vanskelig dersom det utøves av øverste leder.

Har du blitt utsatt for hersketeknikker?

Det er ikke bare i arbeidslivet hersketeknikker blir brukt. Det kan like gjerne være på andre arenaer, som der du utøver din hobby, innen politikk, idrett eller i privatlivet. Målet for den som bruker hersketeknikker som verktøy er å fremheve seg selv, på bekostning av andre.

Det er ikke alltid enkelt å gjenkjenne hersketeknikkene. De kan være særdeles utspekulerte og komme plutselig. Men dersom du lærer å gjenkjenne dem vil det være enkelt å slå tilbake på mange av dem.

Hersketeknikkenes mor

“Ordet hersketeknikker brukes mer og mer, og jeg blir stadig sjokkert da jeg hører om nye måter folk blir hersket med!”

Petter Bakken, kursleder, veileder og foredragsholder

Da psykologen Berit Ås kom med sin definisjon av de fem hersketeknikkene i 1979, var det som en reaksjon på egne opplevelser som kvinne i politikken. Hun satt i formannskapet i Asker og opplevde hvordan mennene, som var i stort flertall, forsøkte å usynliggjøre henne og de få andre kvinnene. I dag er det ikke lenger et fenomen at menn bruker hersketeknikker overfor kvinner, det er noe alle kan oppleve, uavhengig av kjønn.

Hersketeknikkenes mange språk

Hersketeknikker kan utøves gjennom tale, stemmeleie, kroppsspråk og andre former for kommunikasjon. Det kan være kollegaen din som stjeler ideen din, og presenterer den som sin egen, eller sjefen din som ignorerer deg eller bevisst holder tilbake informasjon for deg. Himling med øynene kan høres banalt ut, men det kan svi kraftig hvis man opplever det.

Ti vanlige hersketeknikker

1. Usynliggjøring

Usynliggjøring foregår når det bevisst handler om utestengelse av en person fra gruppen. Personen blir oversett og ikke lyttet til på møter og i andre sammenhenger.

2. Latterliggjøring

Latterliggjøring har forskjellig alvorlighetsgrad. Det kan være alt fra en uskyldig kommentar til direkte hån.

3. Tilbakeholdelse av informasjon

Kunnskap er makt. Når relevant informasjon ikke deles er det ofte en bevisst og effektiv hersketeknikk. Det handler om hvem som snakker sammen, og hvem som holdes utenfor.

4. Fordømmelse uansett hva du gjør

En hersketeknikk er å klandre en annen uansett hva denne gjør. Du er for pågående eller for passiv, du spør for mye eller viser for liten interesse, du jobber for selvstendig eller tar ikke tilstrekkelig ansvar. Det er alltid mulig å finne noe å kritisere.

5. Påføring av skyld og skam

Når tilbakemeldinger gis ved å påpeke og legge vekt på hvordan du har krenket eller såret den andre. Tilbakemeldingen er ikke konstruktiv, og den andre fremstår som offeret.

6. Stjeling av ideer

Det å stjele en annens idé og fremsette dette som sin egen, eller ta æren for en annens arbeid, er en tydelig og ofte brukt hersketeknikk. Det trenger ikke å være eksplisitt at man fremmer arbeidet som sitt eget, men man unnlater å nevne hvem som har gjort hele eller mesteparten av arbeidet.

Du må forstå for å bli forstått!

Petter Bakken, Kursleder, veileder og foredragsholder

7. Språkbruk

Ofte tenker man ikke over at språkbruken kan være en form for hersketeknikk. Men det å bruke et vanskelig fagspråk, en terminologi som noen av de tilstedeværende ikke kjenner, kan være en form for hersketeknikk.

8. Kroppsspråk

Veldig mye kan sies uten ord, med kroppsspråket. Det å vise et tydelig negativt kroppsspråk når en annen snakker, snu seg bort, og himle med øynene, er stjerneeksempler på hvordan kroppsspråk brukes som hersketeknikk. Noen ganger kan dette være mye mer effektivt enn hva som faktisk sies.

9. Sette folk opp mot hverandre

Det å sette folk opp mot hverandre er et effektivt sjakktrekk og enklere enn man skulle tro. Splitt og hersk er uttrykket som fremdeles ikke har gått ut på dato, for de som ønsker å fremheve seg selv.

10. Å beskylde andre for å bruke hersketeknikker

Veldig mange bruker hersketeknikker, enten bevisst eller ubevisst. Men å gjøre det blir sett på som ufint og umoralsk. Det å beskylde andre for å bruke hersketeknikker kan være en effektiv hersketeknikk i seg selv.

Hvordan slå tilbake mot hersketeknikker

Det finnes gode tips som kan hjelpe deg med å svare på hersketeknikker. Det enkleste og mest effektive er å påpeke hva personen driver med. Still spørsmål, få saken opp og frem i lyset.

Mange er ikke klar over det når de utøver hersketeknikker, og ved å belyse situasjonen, er det ofte den som forsøker å herske som mister munn og mæle.

«Kjære lille deg. Overlat dette til oss du.»

«Unnskyld, hva sa du nå? Kan du gjenta det?»

Et annet tips, som også kjøper deg tid til å tenke, er å svare «Unnskyld, hva mente du egentlig nå?» når du blir utsatt for en verbal hersketeknikk. Det kan også være litt pinlig for vedkommende å gjenta og forklare det man har sagt.

Det kan dessuten være svært viktig å finne seg allierte og støttespillere på jobb, slik at du ikke står helt alene mot personen eller personene i en maktposisjon. Blir du ignorert i møter, allier deg med en kollega som kan gjenta det du sier, og hjelpe deg til å få saken din hørt. Blir du utelatt i informasjonsflyten, finn en alliert du vet får all informasjon du trenger.

Ønsker du å lære mer om hersketeknikker? Sjekk ut Confex-kurset «Herske- og argumentasjonsteknikker.»