Kjenner du deg igjen?

Dette uttrykket blir ofte brukt når man omtaler HMS. Det kommer nok først og fremst av manglende kunnskap om hva HMS egentlig er. Mange har et inntrykk av at HMS er mer arbeidskrevende og komplisert enn det faktisk er for de aller fleste.

Mange ledere går rundt med dårlig samvittighet og med følelsen av å ha en «klam hånd på skulderen» da de er usikre på hva de faktisk har på plass og ikke minst hva reglene sier man skal ha på plass. De fleste har kjent på «Frykten».

Hva er mitt ansvar som leder hvis det skjer en ulykke? Hva skjer om vi får besøk av arbeidstilsynet? Hvor begynner jeg?

Hvor mye jobb det er for hver enkelt bedrift varierer fra bransje til bransje og avhenger av hvilke farer som er avdekket i en kartlegging i form av risikoanalyse av virksomhetens drift.

Utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb. Dette er det du som arbeidsgiver som har ansvaret for å forhindre via gode forebyggende tiltak.

HMS er forebyggende tiltak

HMS arbeid er således først og fremst nettopp forebyggende tiltak. De fleste gjør allerede mye av dette hver dag uten at man er klar over at de faktisk bedriver drivende godt HMS arbeid!

Eksempler kan være er feil og mangler i lokaler og på utstyr som har blitt rapportert og rettet, tiltak som er iverksatt for å redusere temperaturen om sommeren, konflikter som er avverget ved å ta diskusjonen før den har fått utvikle seg osv. osv. Alt dette er HMS i praksis!

Mange feiler med HMS-arbeidet

De fleste gjør altså mye av dette, men der mange «faller fra» er ved at man ikke dokumenterer dette arbeidet på en god måte slik det er påkrevd. Loven krever nemlig at dette arbeidet skal settes i et system ved jevnlige kontroller som f.eks. vernerunder og medarbeidersamtaler. På denne måten oppdages feil og mangler slik at disse kan utbedres før noe skjer.

Man kan aldri forhindre alle skader og ulykker. Men kan du dokumentere at du har forsøkt det som er rimelig å forvente av deg ved å ha aktiviteter for å kontrollere dette så er du i mål. Da skal det svært mye til for at dette får alvorlige konsekvenser for de ansvarlige selv ved alvorlige skader som brann, personskader eller forurensing.

Altså dreier HMS seg kun om sunn fornuft satt i system!

Spesielt § 5 i denne forskriften stiller klare rammebetingelser for hva systemet må inneholde av styrende dokumentasjon.

Når du har fått bygget opp:

  • HMS-håndbok
  • HMS-rutiner
  • Sjekklister
  • Øvrige skjema som det er behov for i bedriften

Da er du klar til å starte HMS-arbeidet i praksis.

Har dere oversikt over hvilket lovverk som gjelder for HMS i egen virksomhet? Hvem har de ulike rollene og ansvaret i virksomhetens HMS-arbeid?

HMS er et omfattende tema – Derfor har vi i Kuba Norge utviklet en egen HMS-håndbok som gjør dette arbeidet enklere.

Håndboken gir ansatte, ledere og vernetjeneste en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner for virksomhetens HMS. Løsningen er nettbasert og alltid tilgjengelig via pc og mobile enheter, når som helst og hvor som helst. Mer informasjon om håndboka finner du her.