Hvilke bransjer er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste?

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeid enn andre, og gir større risiko for både fysisk og psykisk sykdom og skade. Flere bedrifter er derfor pålagt å ha en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Arbeidstilsynet har laget en liste over disse.

Link til bransjeoversikt: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/13/13-1/

Noen av de vanligste bedriftene som er pålagt bedriftshelsetjeneste er:

  • Bygg og anlegg
  • Resturant
  • Frisør
  • Transport
  • Verksted
  • Renhold

Bygg og anlegg

Innenfor bygg og anleggsbransjen finner man risiko-elementer som arbeid med støv og støy, arbeid i høyden og stillas, manuelt arbeid og med farlige verktøy. Denne bransjen er på toppen over innrapporterte ulykker på jobb, og det er derfor viktig  at denne bransjen har tilknyttet kompetanse på arbeidsmiljø.

Resturant

Innenfor resturantbransjen jobber man mye skiftarbeid, man står og går mye og tar tunge løft. Man kan også ofte oppleve trakassering fra kunder. Derfor er det viktig at denne bransjen har tilknyttet kompetanse på arbeidsmiljø.

Frisør

Som frisør har man lange dager stående med hevede armer. Det gir ergonomiske utfordringer og er ofte årsak til slitasjeskader. I tillegg er frisører hyppig eksponert for kjemikalier, som ofte gir plager som eksem og allergier. Det er derfor viktig at denne bransjen har tilknyttet kompetanse på arbeidsmiljø.

Transport

I transportbransjen er det mye stillesitting, kjøring, lasting, lossing og sikring av last. Man jobber mye alene, og det stilles sterke krav til oppmerksomhet. Det kan være snakk om transport av farlig gods, og operering av kraner eller løfteutstyr, som gir risiko for hengende last og klemskader. Det er derfor viktig at denne bransjen har tilknyttet kompetanse på arbeidsmiljø.

Verksted

I verkstedbransjen har man ofte ugunstige arbeidstillinger med mye belstning på rygg, skuldre og knær. Dette gir ergonomiske utfordringer. I tillegg er det en risiko å jobbe under biler og fare for klemskader. Eksponering for kjemiske stoffer som eksos og oljer, smøremidler, drivstoff og sveising er også en risiko. Det er derfor viktig at denne bransjen er tilknyttet kompetanse på arbeidsmiljø.

Renhold

Mye gåing, lange dager på beina og mye manuelt arbeid kan gi ergonomiske utfordringer og slitasjeskader. Arbeid med kjemikalier og løsemidler gir også risiko for plager for eksem og allergier. Renholdsarbeidere er utsatt for en stressende arbeidshverdag, og det er viktig at denne bransjen er tilknyttet kompetanse på arbeidsmiljø.

Er det noe krav til antall ansatte for å være pålagt bedriftshelsetjeneste?

Nei. Antall ansatte er ikke av betydning når det gjelder krav om bedriftshelsetjeneste. Så lenge bedriften har 1 eller flere ansatte gjelder kravet. Det er risikoen i arbeidet som er av betydning, ikke antall ansatte.

Kuba er offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste, og våre ansatte hjelper gjerne deg og din bedrift. Ikke nøl med å ta kontakt dersom din bedrift ønsker bedriftshelsetjeneste.