Rehablitering

Publisert i Svenskt Näringsliv 31.januar 2017

Flere store byggselskaper har gått sammen og skapt en modell for rehabilitering i bransjen. Resultatet er redusert ekskludering og at de ansatte fortsetter å arbeide under rehabiliteringsperioden.

En unik modell for rehabilitering i byggebransjen har ført til nye muligheter for både foretak og medarbeidere. Galaxen Bygg er lenken mellom foretakene og myndighetene og er en støtte for de bedriftene som ansetter. Gjennom søtten fra Galaxen og samarbeidet mellom arbeidsgiverne og de faglige organisasjonene tør bedriftene å ansette personer med funksjonsnedsetting. Modellen har ført til redusert ekskludering og har gjort at mange kan fortsette å arbeide i branjsen, til tross for behov for rehabilitering og omstilling. Samtidig beholder bransjen kompetanse som de eller risikerer å miste.

Galaxen Bygg

Galaxen Bygg eies av Bravida, JM, NCC, Malerforetakene i Sverige, Peab, Skanska og Sveriges Byggindustrier og har eksistert siden 1986. Oppdraget fra eierne er å omstille og rehabilitere personer innen byggebransjen slik at de kan returnere til arbeidet, ofte på en helt ny arbeidsplass.

Peter Fahlblom er VD og deleier i byggefirmaet HÖ Allbygg. Virksomheten har tatt i mot flere personer gjennom Galaxen opp gjennom årene. Fahlblom ser en stor verdi i å få inn kompetent personal og samtidig hjelpe personer med på en enkel måte å bli værende i arbeidsmarkedet.

– Vi har en fordel av å ha mange ulike arbeidsoppgaver, spesielt på vår byggserviceavdeling. Det viktige er jo å finne riktig arbeidsoppgaver, selv om man har belastningsskader eller andre plager. Å fokusere på hva man ikke kan gjøre er feil, fokuset skal ligge på hva man kan gjøre, sier Fahlblom.

Nøkkelen til fremgang er et tett samarbeid for å finne nye arbeidsoppgaver, der Galaxen Bygg fungerer som er HR-avdeling til bedriftene, gir støtte i det administrative arbeidet og ved myndighetskontakter. Målet er å senke terskelen for bedrifter å ansette personer med behov for rehabilitering. Enkelhet er viktig.

– Jeg skriver bare på et papir så er det klart for vår del. Det er fantastisk enkelt. Alle personer som har kommer til oss har fungert perfekt. Vi får en fantastisk service fra Galaxen Bygg, sier Fahlblom.

Nye arbeidsplasser

Johanna Augustsson er samordner i Galaxen Bygg og jobber med å treffe bedrifter for å finne nye arbeidsplasser til personer som trenger å bytte jobb.  Det fremgangsrike arbeidet med å redusere ekskludering og samtidig beholde kompetansen i bransjen tror Johanna kommer av et nært samarbeid med arbeidsgiverne. Til hjelp har hun også en regional gruppe der arbeidsgivere, faglige representanter og berørte myndigheter møtes for å finne den beste løsningen for individet.

– Jeg tror at vår fremgang kommer av vårt fantastiske samarbeid. Alle jobber sammen for så fort som mulig å finne en vei tilbake til arbeidsmarkedet. Den regionale gruppen gir god støtte i mitt arbeide for å finne riktig arbeidsgiver. Mange hadde stått utenfor arbeidsmarkedet uten vår virksomhet, sier Augustsson.

Johanna Augustsson og Peter Fahlblom vil inspirere flere til å ta etter Galaxenmodellen.

– Alle bransjer bør gjøre dette. Det er vanskelig å finne kompetent personal og det må gå å få mennesker tilbake i arbeid, til tross for at de ikke kan jobbe 100%. Sverige trenger det, sier Fahlblom.

Hvordan er det hos dere?

Tar dere godt i mot alle på arbeidsplassen? Ønsker du å ha mer tid til å ta deg av de ansatte og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen? Med Kuba IK frigjør du tid ved at de ansatte selv kan registrere sykefravær, egenmeldinger, sykemeldinger m.m. og det letter arbeidet med HMS- og internkontroll slik at du ikke trenger å bruke unødvendig mye tid på det. Ønsker du å vite mer om oss og hva vi kan tilby nettopp deg og din bedrift? La oss ta kontakt med deg for en uforpliktende prat da vel

Kontakt oss her!