Er dere over 20 ansatte? Har du fått med deg de nye kravene du som arbeidsgiver har for å jobbe aktivt for likestilling og forhindring av diskriminering på arbeidsplassen?

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en lovpålagt plikt for arbeidsgivere til å jobbe aktivt for likestilling og ikke-diskriminering, og i 2020 ble denne plikten ytterligere forsterket. Plikten er formulert i likestilling- og diskrimineringsloven §26 første og andre ledd, og krever at arbeidsgivere i offentlige virksomheter (uavhengig av størrelse) og private virksomheter (flere enn 50 ansatte):

 • jobber med likestilling og diskriminering gjennom en lovbestemt arbeidsmetode, herunder kartlegging av lønn og ufrivillig deltid (aktivitetsplikt)
 • redegjør årlig for tilstanden på kjønnslikestilling og på arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering (redegjørelsesplikt)

 

Aktivitetsplikt

Aktivitetsplikten innebærer at bedrifter skal følge en firesteg-metode i arbeidet med likestilling samt kartlegging av lønnsforhold og ufrivillig deltid som følger:

 1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid
 2. Analysere årsakene til identifiserte risikoer
 3. Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og som vil bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten
 4. Vurdere resultatene av de iverksatte tiltakene
 5. Den samme plikten gjelder i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

 

Redegjørelsesplikt

Iht. likestillings- og diskrimineringsloven §26 første og andre ledd, har arbeidsgivere plikt til å redegjøre for hvordan de arbeider med likestilling og diskriminering én gang i året. Redegjørelsen skal publiseres i årsberetningen, årsrapporten eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Redegjørelsen skal bestå av to hoveddeler:

 1. Den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten
 2. Hva virksomheten gjør for å oppfylle aktivitetsplikten

 

Pliktenes formål

Formålet med lovparagrafen og de forsterkede pliktene er blant annet å sikre at arbeidssøkere får like muligheter når de søker en stilling, samt sikre at arbeidstakere i en virksomhet får like muligheter og vilkår.

 

Ved behov for HR-tjenester hjelper vår samarbeidspartner ilico AS deg raskt, profesjonelt og med godt humør!

“Vi vil gjerne bli din nye samarbeidspartner innen HR”

Skulle du ønske at noen kunne avlaste deg med HR-oppgaver? Skulle du gjerne hatt litt bistand og ekstra hjelp i rekrutteringsprosessen? Ville du gjerne sluppet å ta den vanskelige samtalen selv? Eller burde du få på plass en HMS-løsning for bedriften, men aldri funnet tiden? Da er vi den perfekte leverandør av HR-tjenester til deg og din bedrift😊

ilico AS består av 5 meget kompetente konsulenter som besitter svært lang og variert erfaring innen HR-fagene. Vi leverer alle typer HR-tjenester til bedrifter som har kortvarige eller vedvarende behov for HR-bistand. I korte trekk tilbyr vi lederstøtte, HR- og HMS-rådgivning, utleie av HR-konsulent for en periode (hel- eller deltid), rekruttering, samt bistand ved omstillingsprosesser.

Vi er et konsulentselskap der medarbeiderne sitter på lang, oppdatert og relevant erfaring og kompetanse innen HR-fagene. Vi inngår gjerne et samarbeide med deg og din bedrift, enten på ad hoc-basis eller som totalleverandør av HR-tjenester.

Her er noen få eksempler på produkter vi kan levere:

 • Personalhåndtering som f.eks. oppsigelser, nedbemanning og permitteringer
 • Konflikthåndtering; støtte leder i å finne de gode løsningene
 • Rekrutteringsbistand og personlighetsanalyser
 • Medarbeiderundersøkelser
 • HMS- og personalhåndbok
 • Varslingstjenester

Hos oss får du rask og personlig levering. Ta kontakt med oss i dag på post@ilico.no eller besøk våre nettsider ilico.no, så avtaler vi et møte der vi kan presentere oss nærmere, samt avdekke deres behov for vår bistand.