Koronaviruset og tiltakene som er iverksatt er noe som opptar oss alle. Situasjonen har allerede fått store konsekvenser for mange – både individer, bedrifter og organisasjoner. Det er ikke til å unngå at det råder en viss usikkerhet og uro, knyttet ikke bare til helse men også til økonomi.

De fleste av våre kunder har HMS- og/eller Personalhåndbok som en del av vår leveranse i Kuba IK. Her finner du lover og forskrifter knyttet opp mot internkontrollforskriften samt regler knyttet opp mot arbeidstakere under normale forhold.

Situasjonen med Korona-utbruddet er krevende for mange små og store virksomheter i Norge og regjeringen har i dag blant annet kommet med disse tiltakene, utover ordinær praksis, som kan ha betydning for din bedrift og dine ansatte:

  • Permitterte får full lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Staten dekker fra dag 3 til 20.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.
  • Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.
  • Aktivitetskrav for sosiale ytelser droppes, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.

 

Slik går du frem med permitteringer:

Grunnvilkåret for permittering er at saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften å permittere. Saklig grunn kan for eksempel være ordremangel, naturkatastrofer eller at det har inntruffet uforutsette omstendigheter slik som koronautbruddet.

Det er en forutsetning at behovet for redusert arbeidskraft er midlertidig. Det betyr at arbeidsgiver må gjøre en vurdering av om behovet for å redusere ansatte er midlertidig eller varig. Er det varig er det reglene om oppsigelse som skal følges.

Fremgangsmåten for arbeidsgiver ved behov for å permittere sine arbeidstakere

Dersom bedriften mener det foreligger saklig grunn for å midlertidig redusere antallet arbeidende ansatte er det viktig at de sørger for en saklig prosess. Kravene til kvaliteten i saksbehandlingen må imidlertid tilpasses behovet for at det raskt settes inn tiltak. Følgende aktiviteter bør inngå i en slik prosess:

  1. Avholdelse av drøftelsesmøte
  2. Utvelgelse av hvilke arbeidstakere som skal permitteres
  3. Utsendelse av permitteringsvarsel
  4. Bekreftelse på permittering

 

Kuba er tilgjengelig

I Kuba Norge AS følger vi myndighetenes retningslinjer. Vi arbeider hjemmefra, og møter, kurs og seminarer utsettes eller gjennomføres digitalt. Tjenestene som vi leverer til deg vil være uforandret. Løsningen videreutvikles i samme tempo som før.

Kuba er et robust, skybasert system, og vi har gode rutiner som sikrer oppetid og tilgjengelighet – uansett hvor man er. På samme måte har vi interne systemer som sørger for at produktutvikling, kundesupport og andre interne funksjoner fungerer som normalt også i situasjoner som denne. Vår supportavdeling er tilgjengelig som vanlig på chat, e-post (support@kuba.no) og på telefon 333 04 333 mandag – fredag kl. 08:00-16:00.

Vi håper selvsagt at denne ekstraordinære situasjonen blir kortvarig og at våre kunder kommer igjennom denne på en god måte!

Ta vare på hverandre og lytt til de rådene som kommer!