I forbindelse med korona-karentenen kjører vi nå kjempetilbud på digitale HMS- og verneombudskurs.

Du får nå våre digitale kurs til knallpris:

  • HMS-kurs for ledere nå kun kr. 995,- ved bruk av rabattkoden: hms2020
  • Verneombudskurs nå kun kr. 1.990,- ved bruk av rabattkoden: verneombud2020

Tilbudet varer inntil myndighetenes karantenerestriksjoner i forbindelse med Korona-utbruddet oppheves!

HMS kurs for ledere

5 viktige spørsmål om HMS-kurs

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS-arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Det er også krav om at alle personer som leder andre ansatte skal ha nødvendig kunnskap så dette kurset passer alle ansatte med personalansvar.

Les mer her for 5 viktige spørsmål om HMS og HMS-kurs

Gå inn her for å kjøpe vårt digitale HMS-kurs for ledere

 

Verneombudskurs

God HMS-kultur gir god avkastning

Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer. Departementet kan i forskrift stille nærmere krav til opplæringen.

Arbeidsmiljølovens § 6-1. til 6.5 sier bl.a.:

  • Pålagt for virksomheter med mer enn 10 ansatte
  • Velges for 2 år av gangen
  • Antall verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene forøvrig.
  • Ved flere avdelinger og ved skiftordninger velges ett verneombud for hver avdeling eller skift.
  • Ved virksomheter med mer enn ett verneombud, skal det velges hovedverneombud
  • Kunngjøring av hvem som til enhver tid er fungerer som verneombud ved oppslag på arbeidsplassen

Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, ved laste- og lossearbeid samt ved andre typer risikofylte arbeider så anbefales det at verneombud gjennomfører minimum et 40 timers kurs. Ta gjerne kontakt med oss her om dere har spørsmål rundt dette.

Gå inn her for å kjøpe vårt digitale verneombudskurs