Kuba Norge: +47 333 04 333 | Bygg og Anlegg: +47 454 73 515

GDPR

Risikoanalyse en del av virksomhetens HMS- og GDPR-arbeid

Av | 2018-02-23T13:53:11+00:00 23. februar 2018|GDPR, HMS, Internkontroll|

HMS- og GDPR-arbeid er en del av virksomhetens internkontrollarbeid. Kjernen i alt arbeid med internkontroll er gjennomføring av systematiske aktiviteter. De viktigste gjøremålene i dette arbeidet er: HANDLINGSPLAN – denne skal utarbeides med frister for oppfølging av arbeidet (vernerunde, personalsamtaler, kontroll av rutiner for behandling av data osv.). Les mer om handlingsplan og

Hvordan håndtere HMS og GDPR avvik?

Av | 2018-02-09T13:08:33+00:00 9. februar 2018|GDPR, HMS, Internkontroll|

Utgangspunktet for alt HMS-arbeid er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb. Tiltakene du gjør for å forhindre dette skal dokumenteres i en handlingsplan eller en aktivitetsplan. Internkontrollforskriften krever også at virksomheter har et eget system for å håndtere avvik eller som det står skrevet i Internkontrollforskriften § 5-7:

HMS og GDPR – Hva må dere passe på?

Av | 2017-12-08T18:40:20+00:00 8. desember 2017|GDPR, HMS|

 Tilsynsmyndighetene kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften. Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan

GDPR – En snakkis som skaper usikkerhet

Av | 2018-01-26T09:03:42+00:00 9. november 2017|GDPR|

Fra medio mai neste år trer etter alt å dømme det nye EU-regelverket om personvern i kraft i Norge, gjerne omtalt som GDPR (General Data Protection Regulation). Dette har skapt stor usikkerhet for mange ledere i organisasjoner og bedrifter. Forslag til en norsk lovtekst blir sannsynligvis lagt frem for Stortinget mot slutten av 2017