Hotell & Restaurant

Alle rutiner er tilgjengelig på PC/Mac eller via nettbrett og mobil hvor du finner funksjoner for:

 • Daglige oppgaver utføres enkelt rett fra mobilen
 • Relevante sjekklister for bl. a. renhold og skadedyrkontroll
 • Utfør temperaturkontrollen fra mobilen
 • Foreta mottakskontroll
 • Fareanalyse
 • Arkiv og dokumenthåndtering
 • Vær forberedt når «smilefjeskontrollen» kommer
 • Fortløpende oppdatering iht lover og forskrifter
 • Registrering og behandling av avvik
 • Varslingstjeneste
 • IK Mat-håndbok med rutiner for mathåndtering og HACCP
 • IK Alkohol-håndbok
 • Egen veileder for smilefjes

Kuba Smilefjes kan leveres separat eller integrert med Kuba HMS og andre moduler i Kuba IK.

Noen av våre anerkjente kunder i hotell- og restaurantbransjen.

Er Kuba noe for din bedrift?

Hotel & Restaurant

 

Kuba IK er utviklet med tanke på automatisere faste internkontrolloppgaver som alltid er lett tilgjengelig for alle ansatte på smarttelefon og/eller nettbrett. Hensikten er å gjøre dette arbeidet enklere for alle i bedriften. Varslingssystemet i Kuba bidrar i så måte til at lovpålagte rutiner blir husket, gjennomført og dokumentert på en god måte. Det er selvsagt også viktig at de ansatte ivaretas på en god måte da utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb!

Innenfor hotell og restaurantbransjen vil det være mye sikkerhet knyttet til matservering og selvsagt besøkende mennesker og grupper. Det er således viktig å gjennomføre risikoanalyser på anlegg, lokaler og utstyr for å forhindre skader og ulykker. Denne kontrollen utføres og følges enkelt opp via ulike moduler og håndbøker i Kuba IK.

Kuba inneholder et IK Mat-system som både kan leveres som et separat system eller som et samlet og komplett HMS-/IK Mat-system. IK Mat-modulen inneholder følgende funksjoner:

 • Avvik kjøkkensoner
 • Oppgaver serveringssoner
 • Timeliste
 • Sikker jobbanalyse
 • Registreringer
 • Temperaturkontroll – digital sjekkliste
 • Renhold – digital sjekkliste
 • Varemottak – digital sjekkliste
 • Mannskapsliste
 • IK Mat-håndbok med fortløpende lovoppdatering
 • IK Alkoholhåndbok og veileder for smilefjes

Ved kontroll fra Arbeidstilsynet eller Mattilsynet vil bruk av systemet også dokumentere gode og ryddige rutiner, noe som vil kunne være avgjørende for ansvarsforholdet ved evt. uønskede hendelser eller ulykker.

Du finner også informasjon lenger ned på siden der det beskrives hvordan systemet også kan benyttes til å følge opp mer daglige gjøremål som f.eks. åpne-/stengerutiner via online sjekklister (se «Internkontroll») samt personalhåndtering (se «Min side»).

Kuba Smilefjes

Fra 350,-/mnd*

Kuba Total

Fra 550,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • Smilefjes
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Er Kuba noe for din bedrift?