Noen av våre anerkjente kunder i hotell- og restaurantbransjen.

Hotell & Restaurant

Med Kuba kan du gjennomføre Smilefjeskontrollen selv og du har alle sjekklister og dokumenter med deg på telefon eller nettbrett. Alltid oppdatert!

Krav om at virksomheter skal ha internkontroll stilles både av Arbeidstilsynet (helse-, miljø- og sikkerhet) og Mattilsynet Virksomheter som har bevilling til å selge eller skjenke alkohol må i tillegg følge internkontroll for alkoholomsetning (næringsmiddellovgivningen).

Kuba IK-Mat er en egen modul i Kuba IK som gjør jobben din enklere ved oppfølging av pålagte rutiner ved drift av serveringssted og behandling av mat.

Alle rutiner er tilgjengelig på PC/Mac eller via nettbrett og mobiltelefon der man bl.a. finner funksjoner for:

 • Avlesing og registrering av temperaturer
 • Utfylling av online sjekklister for varemottak
 • Utfylling av online sjekklister for renhold
 • Registrering og behandling av avvik på kjøkken
 • Sikker jobbanalyse
 • Varslingstjeneste
 • Rapporter/rapportering
 • IK Mat-håndbok med rutiner for mathåndtering og HACCP
 • IK Alkohol-håndbok
 • Egen veileder for smilefjes

Kuba IK-Mat kan leveres separat eller integrert med Kuba HMS og andre moduler i Kuba IK.

Er Kuba noe for din bedrift?

Få demo
Ta kontakt

Hotel & Restaurant

 

Kuba IK er utviklet med tanke på automatisere faste internkontrolloppgaver som alltid er lett tilgjengelig for alle ansatte på smarttelefon og/eller nettbrett. Hensikten er å gjøre dette arbeidet enklere for alle i bedriften. Varslingssystemet i Kuba bidrar i så måte til at lovpålagte rutiner blir husket, gjennomført og dokumentert på en god måte. Det er selvsagt også viktig at de ansatte ivaretas på en god måte da utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb!

Innenfor hotell og restaurantbransjen vil det være mye sikkerhet knyttet til matservering og selvsagt besøkende mennesker og grupper. Det er således viktig å gjennomføre risikoanalyser på anlegg, lokaler og utstyr for å forhindre skader og ulykker. Denne kontrollen utføres og følges enkelt opp via ulike moduler og håndbøker i Kuba IK.

Kuba inneholder et IK-Mat system som både kan leveres som et separat system eller som et samlet og komplett HMS-/IK Mat-system. Ik-Mat modulen inneholder følgende funksjoner:

 • Avvik kjøkkensoner
 • Oppgaver serveringssoner
 • Timeliste
 • Sikker jobbanalyse
 • Registreringer
 • Temperaturkontroll – digital sjekkliste
 • Renhold – digital sjekkliste
 • Varemottak – digital sjekkliste
 • Mannskapsliste
 • IK Mat-håndbok med fortløpende lovoppdatering
 • IK Alkoholhåndbok og veileder for smilefjes

Ved kontroll fra Arbeidstilsynet eller Mattilsynet vil bruk av systemet også dokumentere gode og ryddige rutiner, noe som vil kunne være avgjørende for ansvarsforholdet ved evt. uønskede hendelser eller ulykker.

Du finner også informasjon lenger ned på siden der det beskrives hvordan systemet også kan benyttes til å følge opp mer daglige gjøremål som f.eks. åpne-/stengerutiner via online sjekklister (se «Internkontroll») samt personalhåndtering (se «Min side»).

Kuba produkter

Kuba Smilefjes

Fra 275,-/mnd*

Kuba Total

Fra 775,-/mnd*
 • Alt fra Kuba Standard
 • Velg fritt fra alle våre moduler
 • Internkontroll
 • IK Mat
 • Kjøretøy
 • Prosjekt
 • FDV
 • Med mer (Se komplett innhold her)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Er Kuba noe for din bedrift?

Kontakt oss for en demo
 • :