hms kontor

Moderne og fleksibelt

Som leverandør bedriftshelsetjeneste fokuserer vi mye på HMS-arbeidet i virksomheten. For å gjøre dette enklere kan vi nå anbefale Kuba dinHMS som er et digitalt HMS-system der man kan legge inn handlingsplan og risikoanalyser samt registrere avvik på en enkel måte. Systemet leveres med et varslingssystem og online sjekklister (f.eks. for vernerunder osv.) som enkelt benyttes via en APP på mobiltelefon eller nettbrett.

HMS-håndbok og GDPR

Systemet leveres også med en komplett HMS-håndbok med lovhenvisninger som oppdateres fortløpende. Håndboken inneholder også artikler om GDPR som vi anser å være en del av virksomhetens HMS-arbeid.

Tilpasset din bransje

Kuba dinHMS kan tilpasses din bransje og som har ulike moduler og funksjoner som kan tilbys i forhold til behov og krav til din virksomhet.

Kuba dinHMS sine funksjoner bidrar til en enklere hverdag. Her er noen av modulene.

Kuba dinHMS har også moduler og funksjoner for:

  • GDPR/Personvern
  • IK mat-system
  • Elektronisk kjørebok
  • HR/Personal (personalhåndbok, sykefravær, ferie osv.)
  • Kvalitetshåndbok (inkl. prosjektmodul og KS håndbok for bygg og anleggsbransjen)
  • Div. andre moduler, funksjoner og håndbøker

Kontakt HMS-rådgiver i Medco

Om samarbeidet mellom dinHMS og Kuba Norge AS

Arsana i Bergen, Bedriftshelse 1 i Sogn og Fjordane, Medco i Stavanger og Follo BHT på Ås har kjøpt dinHMS AS og etablert dinHMS-gruppen.

Gjennom denne etableringen styrker selskapet sin posisjon for landsdekkende leveranser.  dinHMS-gruppen vil ha en samlet omsetning på over hundre millioner kroner og nettverket vil være blant de største aktørene i BHT-bransjen i Norge. Like viktig som omsetning er at vi er godt over hundre kompetente medarbeidere som er lokalisert der våre kunder faktisk befinner seg, som vil utveksle erfaringer og danne et faglig nettverk. Vi i dinHMS-gruppen er godt i gang med å knytte til oss nye samarbeidspartnere som ytterligere vil øke tilstedeværelsen. Dette gir våre kunder en garanti for at de vil oppleve samme høye tjenestekvalitet uansett hvor i Norge de ønsker tjenestene levert.

Som et ledd i denne satsingen lanserer vi et felles digitalt HMS-system, Kuba dinHMS, i samarbeid med Kuba Norge AS. De har mer enn 20-års historikk som systemleverandør. Dette innebærer at vi nå kan tilby et moderne og fleksibelt internkontroll/HMS-system for alle typer virksomheter og bransjer som vil gjøre det daglige HMS-arbeidet enklere for våre kunder.