ikon permer
Arkiv

Kuba inneholder et digitalt dokumentarkiv for virksomheten.

Mappestrukturen er fleksibel og tilpasses med hovedmapper, undermapper og dokumenter etter eget ønske. I tillegg er det eget arkiv for hver enkelt ansatt i virksomheten der dokumenter som berører arbeidsforholdet og/eller personalsaker kan lastes opp.

Dette sier loven:
Interkontrollforskriften

§ 5: Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Er dette noe for din bedrift?