ikon liste
Dokumentert opplæring

Dokumentert opplæring

Opplæring av ansatte er en viktig del av oppfølgingen av ansatte.

Ansatte nyansatte, lærlinger, vikarer osv må få opplæring og oppfølging før de settes i arbeide. Formålet med denne modulen er å sikre at alle får en sikker opplæring i alle arbeidsoppgavene som tilhører arbeidsplassen.

Hvem er ansvarlig

Det er nærmeste leder som er ansvarlig for opplæring av ansatte.

Noen av våre kunder:

Hvorfor dokumentert opplæring:

ikon diplom

Ved nyansettelser skal alle ansatte gjennomgå Internkontrollsystem, og kvittere for å ha gjennomgått og forstått innholdet. Dette skal skje i samarbeid med daglig leder, som også skal gi de ansatte en innsikt i systemet, og begrunnelse for bedriftens satsing innenfor dette området. De får en gjennomgang av de foretatte risikovurderinger, og grundig opplæring i bruk av tilgjengelig utstyr.

logo briller

Alle ansatte skal minimum 2 ganger pr. år, delta ved gjennomgang av bedriftens Internkontrollsystem, samt informeres om eventuelle rutineendringer og endringer i lover og forskrifter bedriften er omfattet av.

ikon snakker

Bedriftens HMS-ansvarlig, er ansvarlig for å holde systemet oppdatert og informere ansatte om eventuelle endringer.

Er dette noe for din bedrift?

 

Kontakt oss eller avtal tid for uforpliktende demo