ikon
Oppgaver

Registrer planlagte oppgaver i handlingsplanen for HMS-arbeidet. HMS-ansvarlig kan delegere oppgaver uten å miste oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. Mange oppgaver gjentar seg med en fast frekvens slik at rett person som er ansvarlig for oppgaven varsles hver gang dette skal gjennomføres.

I Smilefjesmodulen kan du legge inn oppgavene som daglige oppgaver og utføre de enkelt på mobilen.

Er dette noe for din bedrift?