HMS-systemet Kuba hjemside på iPhone

Kuba IK Mat

Med Kuba IK Mat har du alltid kontroll på dokumentasjonen når du får uanmeldt besøk fra Mattilsynet.

I Kuba IK Mat systemet finner du viktige funksjoner for å opprettholde gode rutiner for internkontroll:

  • Fortløpende oppdatering fra lovdata
  • Utfør smilefjeskontrollen på egenhånd
  • Utfør temperaturkontrollen fra mobilen
  • Se full oversikt under
Få demo
Ta kontakt

Kuba IK Mat

Fra 275,-/mnd*
  • IK Mat-modul
  • Avvik
  • IK Mat-håndbok
  • Veileder for smilefjes
  • Med mer (Se under for full oversikt)

*Faktureres forskuddsvis for 12 mnd. om ikke annet er avtalt.

Følgende funksjoner følger med i IK Mat: