Takk for at du ønsker sjekkliste for GDPR

Slik kan din virksomhet bli klar for GDPR

Første GDPR-steg for alle virksomheter er å forta kartlegging av virksomhetens status: Det er viktig at dette blir utført før GDPR trer i kraft, og bør være en de viktigste tiltakene denne våren.

  • Hvilke personopplysninger håndterer virksomheten på ansatte og hva er formålet?

  • Kommer det fram i arbeidsavtalen at virksomheten håndterer personopplysninger?

  • Hvordan får vi eventuelt samtykke til registrering av personopplysningene?