Angular er i dag det største og mest populære rammeverket for utvikling av webapplikasjoner. Rammeverket bidrar til høy kvalitet og effektivitet i programmeringsarbeidet.

Bak Angular står både Microsoft og Google – dette gir rammeverket tilgang til pålitelige ressurser og det største potensiale for årene fremover!

Angular bygger på en helt ny teknologi (Typescript) utviklet av Microsoft. Rammeverket er derfor tett integrert og går hånd i hånd med Microsoft sine utviklingsverktøy og satsning. Det er et fullverdig moderne objektorientert programmeringsspråk som gir webplattformen “superkrefter” i forhold til dagens Javascript. Visjonen bak teknologien er å muliggjøre utvikling av de mest avanserte nettbaserte programmer slik at de i fremtiden kan tilbys som tjenester i nettskyen.

Vi oppgraderer nå Kuba til siste velfungerende versjon av Angular. Arbeidet vil pågå frem til sommeren 2022.