Innenfor hotell og restaurantbransjen vil det være mye sikkerhet knyttet til matservering og selvsagt besøkende mennesker og grupper. Det er derfor viktig å gjennomføre risikoanalyser på anlegg, lokaler og utstyr for å forhindre skader og ulykker. Denne kontrollen utføres og følges enkelt opp via Kuba Smilefjes.

Kuba IK er utviklet med tanke på automatisere faste internkontrolloppgaver som alltid er lett tilgjengelig for alle ansatte på smarttelefon og/eller nettbrett. Hensikten er å gjøre dette arbeidet enklere for alle i bedriften. Varslingssystemet i Kuba bidrar i så måte til at lovpålagte rutiner blir husket, gjennomført og dokumentert på en god måte. Det er selvsagt også viktig at de ansatte ivaretas på en god måte da utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb!

resturant

Med Kuba Smilefjes har du alltid kontroll på dokumentasjonen når du får uanmeldt besøk fra Mattilsynet.

I Kuba Smilefjes finner du viktige funksjoner for å opprettholde gode rutiner for internkontroll. Alt gjøres rett på mobilen:

  • Daglige oppgaver registreres enkelt som utført
  • Fyll ut relevante sjekklister for bl. a. renhold og skadedyrkontroll
  • Utfør temperaturkontrollen
  • Foreta mottakskontroll
  • Ha kontroll på fareanalysen (HACCP)
  • Arkiv og dokumenthåndtering
  • Vær forberedt når «smilefjeskontrollen» kommer
  • Fortløpende oppdatering iht lover og forskrifter