Dokumentert opplæring

Opplæring av ansatte er en viktig del av oppfølgingen av ansatte.

Ansatte nyansatte, lærlinger, vikarer osv må få opplæring og oppfølging før de settes i arbeide. Formålet med denne modulen er å sikre at alle får en sikker opplæring i alle arbeidsoppgavene som tilhører arbeidsplassen.

Hvem er ansvarlig

Det er nærmeste leder som er ansvarlig for opplæring av ansatte.