I Kuba Kontroll finner du viktige funksjoner for å opprettholde gode rutiner for internkontroll. Dette er en helt ny funksjon for virksomheter som ønsker kontroll på daglige/ukentlige oppgaver som skal dokumenteres utført på en så enkel måte som mulig.

Alt gjøres rett på mobilen:

  • Daglige oppgaver registreres enkelt som utført
  • Fyll ut relevante sjekklister
  • Utfør temperaturkontroll om det er påkrevet
  • Arkiv og dokumenthåndtering
  • Ha full oversikt over utførte oppgaver
  • Fortløpende oppdatering iht lover og forskrifter

 

festival hms