Arbeidstilsynet varsler nå at flere bedrifter må forvente kontroll knyttet til riktig bruk av bedriftshelsetjeneste fremover.  Dette er en del av arbeidet med å redusere sykdom i det norske arbeidslivet. Dersom din bedrift er pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste, kan det være greit med en gjennomgang for å forsikre seg om at man oppfyller alle lovpålagte krav.

Enkelte bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre. Det gir økt risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse bransjene er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Flere virksomheter i utvalgte bransjer vil derfor nå bli kontrollert i forhold til riktig bruk av bedriftshelsetjeneste i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen.

Bransjer som vil prioriteres i 2024:

  • Bygg- og anlegg
  • Helse og sosial
  • Undervisning
  • Industri
  • Hotellvirksomhet og restauranter
  • Rengjøringsvirksomheter
  • Frisører og skjønnhetspleie
  • Godstransport på vei
  • Vedlikehold og reparasjon av motorvogner

Hva blir etterspurt på tilsyn?

Når Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, må virksomheten kunne dokumentere at de er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Det må også være god systematikk i hvordan tjenesten brukes i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Arbeidstilsynet etterspør planer for hvordan bedriftshelsetjenesten skal brukes fremover, og planene må være dekkende for de spesifikke risikoforholdene som finnes i virksomheten.

Virksomheten må også kunne vise til årsrapport som oppsummerer hvordan bedriftshelsetjenesten har blitt brukt de siste årene. Også annen eventuell relevant dokumentasjon som viser at virksomheten bruker bedriftshelsetjenesten aktivt for å skape trygge, helsefremmende arbeidsplasser må kunne vises til.

Hva er en godkjent bedriftshelsetjeneste?
En godkjent bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten. En godkjent bedriftshelsetjeneste har kompetanse på arbeidsmiljø og arbeidshelse. Den består av verne- og helsepersonell som bistår virksomheter med forebyggende arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid slik arbeidsmiljøloven krever.

Dersom din bedrift er pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste, kan det være greit å forberede seg på kontroll.  Ta gjerne en gjennomgang for å forsikre deg om at din bedrift oppfyller alle lovpålagte krav. Og husk: ved å investere i forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen, sparer man sannsynligvis langt mer enn hva investeringen har kostet på sikt.

KUBA Norge er godkjent bedriftshelsetjeneste. Ta gjerne kontakt med oss dersom din bedrift trenger bedriftshelsetjeneste, bistand eller råd knyttet til dette.