Kundeportefølje

Kuba IK brukes av over 1700 virksomheter og det er registrert ca 7500 brukere. Kuba IK kan skaleres opp og ned etter organisasjonens størrelse, struktur og behov. Nedenfor kan du se et lite utvalg av våre kunder.