Kuba Norge: +47 333 04 333 | Bygg og Anlegg: +47 454 73 515

nick

About Nick Sandberg

This author has not yet filled in any details.
So far Nick Sandberg has created 15 blog entries.

#metoo – Har din virksomhet rutiner for seksuell trakassering og andre personalsaker?

Av | 2018-04-25T10:58:59+00:00 20. april 2018|HMS, Internkontroll, Medarbeidere|

Din virksomhet og #metoo #metoo kampanjen har satt seksuell trakassering på dagsorden som aldri før. Det dukker daglig opp nye saker fra politikk, næringsliv og samfunnsliv generelt. Har din virksomhet gode rutiner for registrering og behandling av slike saker? Slike hendelser påvirker selvsagt virksomhetens arbeidsmiljø og kan være vanskelige temaer å behandle. Således vil

Hvorfor trenger vi verneombud?

Av | 2018-04-06T16:17:44+00:00 6. april 2018|HMS, Internkontroll, Medarbeidere|

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen og de som er utsatt for faren. Selv om du er valgt til verneombud betyr det ikke at du alltid skal tre inn på arbeidskollegaenes vegne

Hvordan håndtere HMS og GDPR avvik?

Av | 2018-02-09T13:08:33+00:00 9. februar 2018|GDPR, HMS, Internkontroll|

Utgangspunktet for alt HMS-arbeid er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb. Tiltakene du gjør for å forhindre dette skal dokumenteres i en handlingsplan eller en aktivitetsplan. Internkontrollforskriften krever også at virksomheter har et eget system for å håndtere avvik eller som det står skrevet i Internkontrollforskriften § 5-7:

Blir du forvirret over alle HMS-begrepene?

Av | 2018-01-19T14:45:25+00:00 12. januar 2018|Arbeidsmiljø, HMS, Internkontroll|

Arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, HMS, HMS-system, HMS-håndbok. Disse uttrykkene blir brukt om hverandre i en salig blanding. La oss forsøke å rydde litt opp i denne begrepsjungelen og samtidig gi noen råd om hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til dette. Utgangspunktet er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb.

HMS og GDPR – Hva må dere passe på?

Av | 2017-12-08T18:40:20+00:00 8. desember 2017|GDPR, HMS|

 Tilsynsmyndighetene kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften. Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan

Elektronisk kjørebok – har du yrkesbil, firmabil eller privatbil?

Av | 2017-11-24T10:50:50+00:00 24. november 2017|Elektronisk kjørebok, Internkontroll|

Skatteetaten har satt noen krav til dokumentasjon av yrkeskjøring. Detaljene som kreves i en kjørebok er basert på den type kjøretøy du bruker i arbeidet. I Norge er det tre ulike typer kjøretøy, yrkesbil, firmabil og privatbil, som må forholde seg til litt ulike regler. Yrkesbil Med yrkesbil menes i denne sammenheng lastebiler (hvite skilter) med

GDPR – En snakkis som skaper usikkerhet

Av | 2018-01-26T09:03:42+00:00 9. november 2017|GDPR|

Fra medio mai neste år trer etter alt å dømme det nye EU-regelverket om personvern i kraft i Norge, gjerne omtalt som GDPR (General Data Protection Regulation). Dette har skapt stor usikkerhet for mange ledere i organisasjoner og bedrifter. Forslag til en norsk lovtekst blir sannsynligvis lagt frem for Stortinget mot slutten av 2017

Smilefjeskontrollen – 10 ting du må gjøre for å få smilefjes

Av | 2017-10-25T15:54:28+00:00 24. oktober 2017|Internkontroll|

Innføringen av Smilefjesordningen har vært en stor suksess. Offentlige pålegg har tidligere ikke fungert som ønsket, men den nye merkingen på døren til spisesteder blir veldig synlig for gjestene. Dette gjør at gjestene selv kan velge bort verstingene, og derfor er det ekstra viktig for deg å ha ting på stell når mattilsynet kommer

Digital sykemelding blir innført fra nyttår

Av | 2017-10-13T12:02:41+00:00 13. oktober 2017|Ledelse, Sykefravær|

Digital sykemelding blir innført fra 1. januar 2018. Dette innebærer at dere som arbeidsgiver vil få tilsendt en e-post eller SMS melding om at det har kommet en sykemelding for en av deres ansatte i Altinn.   Den som har tilgang hos dere henter da sykemeldingen i Altinn, og ferdigstiller den. Alle virksomheter som ønsker det