Som Ahlsell Partner har Haaland benyttet seg av gode vilkår på innkjøp av internkontrollsystemet Kuba IK. De forteller at Kuba utgjør en forskjell for både kvaliteten på arbeidet og sikkerheten til ansatte – og ikke minst følelsen ansatte har av å være ansatt i et seriøst selskap som tar dem på alvor.

Selskapet feirer 70 år i september 2020. Grunnen til at selskapet både har overlevd, vokst og tatt en ledende posisjon i distriktet sitt kan være at de i mange tiår har etterlevd sine grunnverdier: seriøse, løsningsorienterte og positive.

I dag er Haaland et tverrfaglig konsern med avdelinger i flere byer og over 200 ansatte. For å etterleve grunnverdiene sine gjør de veloverveide innkjøp – og velger partnere med omhu.

Ahlsell-partner «i en evighet»

— Vi har vært Ahlsell Partner så lenge jeg kan huske. Det er en lang rekke fordeler med å være partner, både for små, mellomstore og store selskaper. Et av de store plussene er gunstige priser – på langt mer enn bare butikksortimentet.

Det sier Lars Høgås, daglig leder i Haaland AS.

Han har sammen med kollegene tatt i bruk Kuba IK (se faktaboks). Valget falt på Kuba fremfor andre systemer fordi det ga ham mulighet til å samle alt på ett sted.

— Vi har moduler for internkontroll, kvalitet, personal og stoffkartotek. Kuba ga oss mulighet til å samle alt dette på ett sted, og det er viktig av flere grunner.

 

 

«Se i Kuba»

Når alt er samlet på ett sted har Haaland full kontroll. Det er aldri noen tvil om hvor siste versjon av et dokument ligger.

— Ansatte slipper å stille spørsmål om regler rundt ferie og helligdager, de slipper å lure på hvordan kjemiske stoffer skal behandles trygt og de slipper å tvile på rutinene våre ute på oppdrag. Svaret på spørsmålene som blir stilt er som oftest «Se i Kuba». Det tar ikke lang tid før alle begynner å sjekke før de spør. Både for de som er ute på oppdrag og for de som sitter på kontoret er det svært arbeidsbesparende.

Høgås forteller historier om helt andre tilstander i tiden før nett- og mobilbaserte internkontrollsystemer.

— Før kunne systemet bestå av en perm i hylla på kontoret til daglig leder, som alle de ansatte i beste fall visste eksisterte. I dag har alle ansatte tilgang 24 timer i døgnet, hele året.

 

Sikkerhet aller viktigst

Høgås sier at de, som alle andre seriøse håndverkerbedrifter, først og fremst tenker på sikkerhet. Da uhellet likevel var ute for noen år siden, var Kuba godt å ha.

— Vi legger ekstremt mye vekt på farene rundt å jobbe med elektrisitet med tanke på å få støt, og selvsagt strømgjennomgang. Det er jo alles verste frykt. Da vi hadde en episode der en ansatt fikk strømgjennomgang gikk det heldigvis bra. Kuba reddet ikke noen liv i den situasjonen – men systemet gjorde situasjonen trygg å stå i for oss som kolleger og arbeidsgiver. Med Kuba i hånda var det enkelt å følge rutiner, varsle og melde – og i tillegg kunne vise både politiet og Arbeidstilsynet at vi har alle rutiner på plass i etterkant.

— Jeg er helt sikker på at det betyr mye for de ansatte å jobbe i en bedrift som har kontroll og gode systemer. Kuba har bidratt til at vi har modernisert og digitalisert bedriften. Systemet gjør ikke i seg selv at du driver bedriften etter hverken HMS- eller kvalitetsmål – det må du ha et ønske om å gjøre selv – men systemet gjør det mye enklere.

 

Nye moduler på løpende bånd

Kuba IK er også i konstant utvikling.

— Vi har nettopp vært de første til å ta i bruk den nye modulen for Internkontroll Kunde. Denne modulen gjør at vi kan gjøre elkontroll på brannalarm og nødlys for byggere på en enda bedre måte. Modulen lar oss samhandle med kunden og har en mal for avtale og gjennomføring. I tillegg blir avvik dokumentert elektronisk – og kunden kan da få tilgang til systemet selv og be om feilretting og utførelse digitalt.