Gratis smilefjeskurs for ansatte – eget kursbevis!

Hensikten med smilefjesordningen er todelt: Å sikre at regelverket følges av virksomhetene, samt at gjestene får informasjon om Mattilsynets tilsyn på en enkel måte.

Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å følge regelverket og Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves. Dataene fra Mattilsynets smilefjeskontroller kan brukes fritt av media og andre som ønsker å lage forbrukerveiledning om kafeer og restauranter gjennom internett eller app-er.

Smilefjesordningen skal samtidig informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted. Smilefjessymbolene som deles ut har tre varianter: smilefjes, strekmunn og sur munn. Mer enn 8000 restauranter og kafeer omfattes av ordningen.

For å sikre at alle ansatte i serveringsbransjen har fått nødvendig informasjon har vi utviklet et kurs som er basert på Mattilsynets veileder (last ned vedlegg) og rapporter fra kontroller.

Påmelding skjer her https://kurs.kuba.no/

Mål med kurset

  1. Forhindre at noen blir syke
  2. Se hvor søkelyset bør settes for å oppfylle krav til mattrygghet
  3. Være forberedt på hva som ligger i Smilefjeskontrollen og å gjøre alt riktig før du blir kontrollert
  4. Kursbevis utstedes til den ansatte som dokumentasjon

Kuba leverer også digitale HMS kurs for ledere samt verneombudskurs, se her https://kurs.kuba.no/