Benjamin Joof er til daglig student på IT og ledelse ved USN. Nå er han i tillegg ansatt i en prosjektstilling hos oss fra og med 1. januar 2023.

Hans hovedoppgaver vil være:

  • Utarbeide beskrivelse av prosjekt «Kuba CRM 2.0»
  • Skrive om Kuba CRM til Angular
  • Utvikle flere funksjoner i Kuba CRM
  • Implementere API-er for integrering til Kuba IK
  • Utvikle API-er mot 3.parts programvare som blant andre Tripletex og Outlook
  • Testing og feilretting
  • Annet etter nærmere behov

Arbeidet vil utføres i samarbeid med kollega Benjamin Willet. Arbeidet vil også skje i samarbeid med offshore-teamet.

Formålet er å få utviklet Kuba CRM til en mer moderne løsning og at IT-avdelingens kompetanse økes ved at man samarbeider internt for å få innsikt og forståelse av programkoden generelt.
Når Kuba CRM er ferdigstilt vil prosjektet gå over i en ny fase hvor videreutvikling av Kuba IK vil stå sentralt.

Vi ønsker Benjamin velkommen og vi gleder oss til å ha han på laget!