Demotiverende ledelse

Publisert 11. februar 2017 Ledelse

Motivasjon er drivkraften bak innsats. De fleste ledere ser betydningen av motiverte medarbeidere, som drar i riktig retning. Mange ledere ødelegger likevel motivasjonen til medarbeidere gjennom dårlig, men velment ledelse. Alle ledere som mener de jobber i en «kunnskapsorganisasjon», bør satse på såkalt indre og prososial motivasjon.

Tre faktorer for å utvikle indre motivasjon

Dette er motivasjon som handler om jobben i seg selv og hva man bidrar med. Indre motiverte medarbeidere brenner for oppgavene sine og synes de er givende og meningsfylte. Prososialt motiverte medarbeidere ønsker å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, som brukere, kunder eller kolleger. De fleste medarbeidere som starter i ny jobb, er høyt motiverte, men mange blir mindre motiverte i løpet av kort tid.

Motivasjonsforskning gjennom mange tiår viser at tre faktorer har spesiell betydning for å utvikle og beholde indre jobbmotivasjon: (1) mestringsopplevelse, (2) autonomi og (3) tilhørighet til et arbeidsmiljø som gir støtte, anerkjennelse og en opplevelse av mening.

Eksempler på demotiverende ledelse:

  • Lave forventninger og mistillit

  • Kontroll, overvåkning og detaljstyring

  • Måletyranni: For mange, for hyppige, for urealistiske eller lite meningsfylte mål

  • Dominans og ordrer fremfor inspirasjon og formidling av mening

  • Oppmuntring til rivalisering og konkurranser fremfor samarbeid og deling

  • Selvopptatthet: Lederen setter seg selv i sentrum og er mer opptatt av å «være» leder enn av å gjøre en god jobb

Du kan lese mer om punktene her.

Hvordan er det hos dere?

Har du en motiverende leder? Eller er du kanskje leder selv? Motivasjon er en stor del av arbeidsmiljøet som igjen er en stor del av arbeidet med HMS. Kuba Norge leverer komplette løsninger på internkontroll og HMS, så får du litt mer kontroll som igjen gir deg mer tid til å ta vare på dine ansatte. Ønsker du å vite mer om oss og hva vi kan tilby nettopp deg og din bedrift? La oss ta kontakt med deg for en uforpliktende prat da vel

Kontakt oss her!