Vi har nå lagt til et ekstra nivå i risikoanalysen som gjør det mulig for deg å kategorisere risikopunktene dine på en bedre måte.
Vi har valgt å kalle hver risiko under kategoriene for risikopunkter.
Oppgraderingen skjer først i web-versjonen og så blir mobilappen oppdatert fortløpende. Generering av rapporter blir implementert i løpet av kort tid.

Når du kategoriserer alle risikotilfellene dine kan du samtidig benytte anledningen til å revidere risikoanalysen.

Hva blir nytt?

  • Du kan legge til og sortere på kategorier
  • Risikopunktene under oppfølginger blir endret

Åpne Risikoanalysen

Når du åpner risikoanalysen vil alle dine eksisterende risikopunkter ligge som “Ukategorisert”

Klikk på pil-symbolet

Blått symbol ved siden av tilfellet betyr at det punktet har et tiltak som ikke er gjennomført.

Grønt symbol betyr at tiltaket er gjennomført.

Legg til kategorier

Åpne et risikopunkt.
Du har nå fått et nytt felt hvor du nå kan velge å legge til «Kategorier» ved å klikke på pluss-tegnet.
Du kan legge til så mange kategorier du vil.
Du skal senere knytte risikopunktene til kategoriene.

Revider risikopunktene

Du kan revidere risikopunktene dine ved å klikke på risikopunktet.
Om du har lagt til et tiltak kan det åpnes ved å klikke på ikonet til venstre for risikopunktet.
Du kan legge til nye risikopunkter.

Åpne for å revidere

Du kan revidere risikopunktene dine ved å klikke på risikopunktet.
Om du har lagt til et tiltak kan det åpnes ved å klikke på ikonet til venstre for risikopunktet.
Du kan legge til nye risikopunkter.

Skriv ut rapporter

Du kan skrive ut risikorapporter for et utvalg av risikopunktene eller alle punktene. Funksjonen blir implementert i løpet av kort tid.

Lest og forstått

Hver enkelt bruker kan bekrefte at de har lest og forstått risikopunktet.

På mobilappen